Instructor Seminar GKH – Ibuki (Ademhaling)

Op zondag 10 juni 2012 was er een GKH Technische Stage gepland te Klaaswaal. Deze stage was toegankelijk voor instructors (vanaf 3de DAN). De lessen werden verzorgd door Jan van den Dries Kyoshi (7de DAN, shibucho GKH) en Erik Bruinhof Renshi (5de DAN).

 

Breathing class zoals in Japan

Het ochtendprogramma bestond uit een aantal vormen zoals deze in de Honbu dojo in Tokio worden beoefend (olv Saiko Shihan Yamaguchi Goshi). Onder de deskundige begeleiding van Erik Bruinhof Shihan oefenden we een volledig programma van individuele ademhalingsoefeningen tot de meer gecompliceerde partneroefeningen, waarbij het samenvloeien van energiestromen wordt nagestreefd. Deze specifieke training is ter bevordering en bewustwording van samengaan van ademhaling, bewegen en energiestromen.

Een en ander gebaseerd op technieken en vormen uit o.a. Yoga, Chi Quong en Goju Ryu Karate-do. Deze vormen worden aan zowel karateka als niet- karateka geleerd. Binnen het karate-do wordt sturing van ademhaling, energie en bewegen gekoppeld aan kime, focus en spierspanning. Vaak wordt dan vooral bewegen en kime geoefend omdat dat zichtbare elementen zijn. Ademhaling en vooral energiestromen zijn veel lastiger waar te nemen. De breathing-les is er op gericht door middel van oefenvormen eerst bewust te worden van ademhaling en energiestromen en dit te koppelen aan bewegen. Voor een karateka kan dit worden gekoppeld aan karate-technische zaken als kime, focus enz. Voor anderen kan de trainingsvorm zorgen voor ontspanning, balans, rust en souplesse.

 

Sanchin – Tensho – Partner

Het tweede gedeelte van deze bijzonder interessante stagedag stond onder leiding van Jan van den Dries Kyoshi. Nu stond de training van Sanchin Kata en Tensho Kata met de diverse vormen van ademhaling centraal. Kata Sanchin en Tensho worden beschouwd als de belangrijkste fundamentele trainingsvormen binnen het Goju systeem. Zij vertegenwoordigen Go en Ju . Ademhaling in beide kata zijn in principe gelijk. Echter in Tensho Kata is de ademhaling meer gematigd, door gebruik van de circulaire technieken. Nog een belangrijk verschil tussen beide kata is dat bij Sanchin het focus moment altijd gericht is en bij Tensho een verschuivende focus plaatsvindt. Het intern door laten stromen van de energie is iets dat we in kata Tensho meer naar de voorgrond zien komen in vergelijk met Sanchin kata. Dit hangt samen met die verschuivende focus.

Naast de reguliere ademhaling kunnen in beide kata de technieken gemaakt worden na de inademing voordat er aangespannen wordt, maar ook nadat de uitademing en spanning heeft plaatsgevonden. De aandacht en daarmee de concentratie van het gebruik van het diaphragma, de techniek en het sturen van de energiestroom worden op deze manier van trainen gesplitst.

 

Geslaagde dag

Al bij al dus een zeer geslaagde stage-dag waarvan ik erg genoten heb. Alweer een beetje bijgetankt aan technische bagage kon in de late namiddag weer huiswaarts gekeerd worden, uitkijkend naar een volgende gelegenheid. Hieronder een sfeerbeeld van de groep instructors die deelnamen aan deze bijscholing. Centraal vooraan ziet u Erik bruinhof Shihan (L) en Jan van den Dries Kyoshi (R), uiterst links vooraan staat Mario Gommel Jokyo (5de DAN), meteen daarachter ondergetekende 🙂

Instructor Seminar Goju-Kai Karate-do Holland June 2012