1. International Karate-do Goju-Kai Association (I.K.G.A.)

De I.K.G.A. is de wereldwijde stijlorganisatie welke in 1965 werd opgericht door Yamaguchi Gogen Shomen Kaiso. Via de Europese vleugel, welke onder leiding staat van Ingo De jong Hanshi (8ste dan), zijn onze scholen en ook alle leerlingen aangesloten bij de IKGA. Via dit lidmaatschap hebben we de kans om op geregelde tijdstippen onderwezen te worden door internationaal gekende karate-instructeurs en shihan (grootmeesters) van hoog niveau. Zo organiseert de IKGA Europe reeds meer dan 25 jaar een jaarlijks karate-seminar o.l.v. Japanse en Europese grootmeesters zoals Yamaguchi Goshi Saiko Shihan, Ingo De Jong Hanshi (8ste dan), Jan van den Dries Kyoshi (7de dan), Conny Ferm Kyoshi, en de overige Renshi Shihan (grootmeesters met 5de en 6de dan). Tijdens deze seminars wordt er ook de mogelijkheid geboden om internationaal dangraad-examen te doen in aanwezigheid van Yamaguchi Goshi Saiko Shihan.

2. Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF)

De Vlaamse Karate Federatie (VKF vzw, kortweg VKF) is de enige overkoepelende karate-organisatie in Vlaanderen welke erkend is door de overheid (BLOSO). De VKF bestaat uit 2 deelverenigingen, met name de Vlaamse Karate Vereniging (VKV) vzw enerzijds, en de Vlaamse Karate Assocatie (VKA) vzw anderzijds. Samen vertegenwoordigen ze dan ook meer dan 200 karate-dojo’s en bijna 10.000 karateka’s in Vlaanderen! De VKA (tegenwoordig ook “VKF multistijl” genoemd) tracht zowel technisch als qua gradenbeleid stijloverkoepelend te werken, VKV (“VKF unistijl”) tracht anderzijds een antwoord te bieden aan karatescholen welke vooral autonomie wensen via hun eigen stijlorganisatie. Op nationaal vlak is de VKF deel van BKF (Belgische Karate Federatie vzw). BKF is lid van EKF, welke op haar beurt is aangesloten bij de World Karate Federation (WKF).

Onze aangesloten dojo’s en leerlingen zijn lid van de multistijl groep binnen VKF.

Stedelijke Sportraden

Om sporttakoverkoepelend te kunnen werken en om onze betrokkenheid met de lokale sportbeoefening aan te tonen, zijn we ook lid bij de stedelijke sportraad.

3. Gradenbeleid (I.K.G.A. – VKF – WKF)

Vermits we deel uit maken van een internationaal gestructureerde stijlorganisatie, welke duidelijke richtlijnen en voorwaarden vastlegt om te kunnen promoveren naar de verschillende dangraden (yudansha), spreekt het voor zich dat het gradenbeleid van de I.K.G.A. wordt gevolgd binnen onze landelijke organisatie. Enkel op die manier garanderen we uniformiteit en kwaliteit van onze “zwarte banden”. Ons strikte gradenbeleid is qua minimum trainingstijden en leeftijden gelijk aan de vereisten binnen de WKF (World Karate Federation). Binnen onze organisatie is het dus niet mogelijk om dangraden over te slaan. De technische vereisten liggen daarentegen hoger dan deze welke bij de meeste regionale en nationale stijloverkoepelende karate-organisaties in gebruik zijn, vermits de examens stijlspecifiek zijn. Een dangraad moet je verdienen. Dankzij dit strikte beleid kunnen we onze dangraden dan ook laten opnemen in de gegevens van de VKF. Het bekomen van een WKF homologatie (erkenning) voor je dangraad is eveneens mogelijk, hiervoor is er een aparte procedure.