Nieuw tijdperk, nieuwe dangraden!

Zwarte band, 1ste dan

Door de corona-crisisjaren heeft de groei van onze karate-organisatie heel wat vertraging opgelopen. Maar 2023 luidt duidelijk een nieuw tijdperk in! Met veel trots kunnen we melden dat bij het nationaal georganiseerde dangraadexamen deze zomer maar liefst 3 leerlingen gepromoveerd werden tot 1ste dan:

  • Gilbert Marteaux (Gojukai Hoegaarden)
  • Jill Dekeyser (Gojukai Diksmuide)
  • Finn Kenny (buitenlandse student in België via Jaco Badenhorst jokyo)

Dit betekent dat de trainingen bij Gojukai Hoegaarden vanaf nu steeds onder leiding van een zwarte band kunnen doorgaan. In Gojukai Diksmuide hebben we inmiddels 2 lesgevers met zwarte band, en Jill is bovendien de allereerste vrouw in België die de 1ste DAN in het Yamaguchi-ha Goju Ryu Karatedo heeft bereikt!

6de DAN behaald bij Yamaguchi Goshi Saiko Shihan

Dubbel feest voor Gojukai Diksmuide, want in juli behaalde Joachim shihan tijdens het Europese seminar in Italië maar liefst de 6de DAN! Het examen werd met succes afgelegd onder het toeziend oog van Yamaguchi Goshi Saiko Shihan (President IKGA, soke – 宗家) Ingo De Jong Hanshi (8ste dan, Bloc Director Europe en Vice President IKGA) en Peter Brandon Hanshi (8ste dan, Bloc Director Africa en Vice President IKGA).

Mijlpaal

Het behalen van een zwarte band in het karate-do is een bijzondere mijlpaal die enkel behaald kan worden na verschillende jaren van training, gecombineerd met een stevige dosis doorzettingsvermogen. In tegenstelling tot wat velen denken is het behalen van die zwarte band geen eindpunt, maar moeten we dit beschouwen als een nieuw startmoment. Wanneer je begint met karate, dan draag je normaal gezien een witte band. In de daarop volgende jaren van training kan je door deelname aan kyugraad examens de verschillende gekleurde banden (geel, oranje, groen, blauw) tot bruin doorlopen. Pas daarna komen de dangraden, waarbij je ook een zwarte band mag dragen. De kyugraden zijn aflopend (van 10de tot 1ste kyu), dangraden oplopend. Zo kennen we de volgende dangraden:

graadJapanskanjititel (afhankelijk van extra verkregen certificaten)
1Shodan初段senpai
2Nidan二段senpai
3Sandan三段sensei / shidoïn
4Yondan四段sensei / jokyo
5Godan五段sensei / jokyo (of shihan)
6Rokudan六段sensei / shihan (renshi)
7Nanadan七段sensei / shihan (renshi of kyoshi)
8Hachidan八段sensei / shihan (kyoshi of hanshi)
9Kudan九段sensei / shihan (hanshi)
10Judan十段sensei / shihan (hanshi)

Binnen onze stijlorganisatie zijn hogere dangraden vanaf 5de dan tot op heden nog steeds zeer uitzonderlijk. Dit is niet zo verwonderlijk als je weet hoeveel trainingsjaren nodig zijn om dit niveau te kunnen bereiken.