Category Archives: gojukai.be

Seminar Italië – verslag

Ook deze zomer was er weer een European Seminar van de I.K.G.A. (International Karate-do Goju-Kai Association). Gastland van dienst was Italië, en de ervaring leert ons dat de Gojukai stage aldaar steeds een schot in de roos is. Het seminar vond plaats in het idyllische plaatsje Norcia, ongeveer 80km verwijderd van Rome. Wat normaal een 16-tal uren rijden (rusttijden niet meegerekend) moest worden werd een vermoeiende heenreis die maar liefst 28 uur duurde. Monsterfiles veroorzaakt door toeristisch verkeer in Zwitserland en Italië zorgden voor een vertraging van maar liefst 9 uur. De extra vermoeiende reis was dan ook het enige minpunt tijdens deze intense Yamaguchi Gojukai karate-periode. Twee trainingssessies per dag (voor- en namiddag) met gemiddelde temperaturen van 40 graden Celcius (en geen airco in de sporthal!) compenseerden de overdosis pasta (ongeveer 4 borden per dag). Het seminar stond wederom onder de deskundige leiding van Yamaguchi Goshi Saiko Shihan, Ingo De Jong Hanshi Shihan (8ste DAN, Vice President I.K.G.A), de leden van de technical board (Kyoshi Shihans – 7de DAN – Jan van den Dries, Walter Seeholzer en Conny Ferm) en de overige Europese Shihans. Er zijn zelfs twee Europese Chief Instructors vereerd met Shihan titel: Gerd Rebiceck (5de DAN, Shibucho Gojukai Hongarije) en Mark Adams (5de DAN, Chief Instructor Engeland). Tijdens de vergadering van Chief Instructors werden bovendien wat extra details besproken in verband met de komende seminars. Zo zal het seminar in 2011 door Hongarije georganiseerd worden met bovendien ook Europese kampioenschappen (eerste week van juli). Mogelijks zal het seminar in 2012 doorgaan te Tsjechië, maar de haalbaarheid ervan is nog niet vastgesteld (indien niet haalbaar blijkt zal Nederland het gastland zijn in 2012). Besluitend kunnen we stellen dat de Europese seminars van de I.K.G.A. nog steeds een enorme meerwaarde betekenen voor de ernstige Goju-beoefenaren! [youtube]epJmi01CTc4&hl=nl[/youtube]

Kyugraden

Binnen onze karateschool maken we gebruik van een gradensysteem met bijhorende gekleurde banden:


Kyugraad band vereiste trainingstijd (tussen twee examens)
10 wit/geel 10 lessen
9 geel 35 lessen
8 geel/oranje 35 lessen
7 oranje 35 lessen
6 oranje/groen 35 lessen
5 groen 50 lessen
Kan-4 groen/blauw (tussengraad)
4 blauw 50 lessen
3 bruin 50 lessen
2 bruin + 1 zwarte str. 60 lessen
1 bruin + 2 zwarte str. 60 lessen

Op geregelde tijdstippen worden er binnen de karateschool kyugraad examens ingericht, zodat de leerlingen hun op dat ogenblik behaalde niveau kunnen aantonen om een hogere kyugraad te bekomen. Kyugraad examens worden in groepsverband afgelegd (de evalutatie is natuurlijk op individuele basis), in uitzonderlijke gevallen kan de dojo-instructor echter beslissen om een individueel examen af te nemen.

Hierna beginnen de DAN-graden (zwarte band), waarvoor afzonderlijke bepalingen gelden:

De minimumleeftijd om toegelaten te worden tot het examen voor het behalen van 1ste DAN IKGA is vastgelegd op 16 jaar.

Minimum trainingstijden :

Voor 1ste DAN : minimaal één jaar na het behalen van de 1ste kyu, plus 10 extra lessen onder leiding van de Branch Chief. In deze periode dient de kandidaat minimum 2 lessen per week gevolgd te hebben.

Voor 2de DAN : Minimum twee jaar na het behalen van de 1ste DAN, waarbij minimum drie lessen per week gevolgd werden over deze periode. Ook minimum 10 extra lessen onder leiding van de Branch Chief en deelname aan een Internationale stage van de IKGA zijn verplicht.

Voor 3de DAN ; Minimum drie jaar na het behalen van de 2de DAN, met verder dezelfde vereisten als voor 2de DAN.

Bovenstaande wachttijden zijn algemene richtlijnen waarvan, indien de Branch Chief dit noodzakelijk acht, van afgeweken kan worden. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je dojo-instructor.