Kyugraden

Binnen onze karateschool maken we gebruik van een gradensysteem met bijhorende gekleurde banden:


Kyugraad band vereiste trainingstijd (tussen twee examens)
10 wit/geel 10 lessen
9 geel 35 lessen
8 geel/oranje 35 lessen
7 oranje 35 lessen
6 oranje/groen 35 lessen
5 groen 50 lessen
Kan-4 groen/blauw (tussengraad)
4 blauw 50 lessen
3 bruin 50 lessen
2 bruin + 1 zwarte str. 60 lessen
1 bruin + 2 zwarte str. 60 lessen

Op geregelde tijdstippen worden er binnen de karateschool kyugraad examens ingericht, zodat de leerlingen hun op dat ogenblik behaalde niveau kunnen aantonen om een hogere kyugraad te bekomen. Kyugraad examens worden in groepsverband afgelegd (de evalutatie is natuurlijk op individuele basis), in uitzonderlijke gevallen kan de dojo-instructor echter beslissen om een individueel examen af te nemen.

Hierna beginnen de DAN-graden (zwarte band), waarvoor afzonderlijke bepalingen gelden:

De minimumleeftijd om toegelaten te worden tot het examen voor het behalen van 1ste DAN IKGA is vastgelegd op 16 jaar.

Minimum trainingstijden :

Voor 1ste DAN : minimaal één jaar na het behalen van de 1ste kyu, plus 10 extra lessen onder leiding van de Branch Chief. In deze periode dient de kandidaat minimum 2 lessen per week gevolgd te hebben.

Voor 2de DAN : Minimum twee jaar na het behalen van de 1ste DAN, waarbij minimum drie lessen per week gevolgd werden over deze periode. Ook minimum 10 extra lessen onder leiding van de Branch Chief en deelname aan een Internationale stage van de IKGA zijn verplicht.

Voor 3de DAN ; Minimum drie jaar na het behalen van de 2de DAN, met verder dezelfde vereisten als voor 2de DAN.

Bovenstaande wachttijden zijn algemene richtlijnen waarvan, indien de Branch Chief dit noodzakelijk acht, van afgeweken kan worden. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je dojo-instructor.