European I.K.G.A. Seminar 2021

Beste karateka,

In 2021 zal het I.K.G.A. European seminar georganiseerd worden in België, meer bepaald in Herentals. Zoals steeds zal ook dit seminar onder leiding staan van Yamaguchi Goshi Saiko Shihan (8.DAN, president en world chief instructor) hierin bijgestaan door andere Japanse en Europese prominente shihan (grootmeesters) van onze stijlorganisatie.

Meer informatie via de website http://www.ikga-gasshuku.eu